Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää lisätoimintoja tuotetunnistusta varten.
Überschreitung der Kreditlinie
Für Bestellungen gesperrt

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Trailcon kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjien tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. BPW Kraatz Oy:lle henkilötietojesi suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Keräämme ja käytämme henkilötietojasi Suomen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nro 2016/679 (the EU General Data Protection Regulation, GDPR) asettamien laillisten rajoitusten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

BPW Kraatz Oy
Y-tunnus: 0104505-9 
Ruukinmestarintie 9
02330 Espoo
p. 020 793 6500

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

BPW Kraatz Oy
Esa Malkamäki
p. 020 7936 503
etunimi.sukunimi@trailcon.fi

Rekisterin nimi

BPW Kraatz Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, palvelujen kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen perustiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja laskutukseen liittyvät tiedot.

Yritysten yhteyshenkilöiden tiedot: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä ja markkinointiluvat ja –kiellot

Asiakassuhteen tiedot: Tarjoukset, ostotapahtumat, reklamaatiot, ja tilausten toimituksiin liittyvät tiedot

Nettikauppa.trailcon.fi ja webshop.trailcon.fi rekisteröityneiltä asiakkailta voidaan rekisterissä käsitellä edellä mainittujen lisäksi seuraavia tietoja: Käyttäjätunnus, salasana ja kirjautuneena tehdyt toiminnot palveluissa.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan omat ilmoitus (Puhelimitse, sähköpostitse, internetissä tai muulla tavoin)
BPW Kraatz Oy:n työntekijöiden lisäämät kontakti
Tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta. BPW Kraatz Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin ja tiloihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (kohdan 1 osoitteessa).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon 020 7936 757 tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Webshop.trailcon.fi kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. webshop.trailcon.fi käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa Trailconin muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen webshop.trailcon.fi sivuston kävijöiden analysoimiseen.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen webshop.trailcon.fi-sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa webshop.trailcon.fi sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Viimeksi katsottu