Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää lisätoimintoja tuotetunnistusta varten.
Überschreitung der Kreditlinie
Für Bestellungen gesperrt

Myyntiehdot

 

BPW KRAATZ OY Myyntiehdot 1.1.2021

 

 

 

1. TARJOUS
Mikäli toisin ei ole mainittu, on tarjous voimassa 30 pv. Tarjoukseen liittyvät tiedot, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 

 

 

 

 

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus myyjän ja ostajan välillä syntyy kauppakirjan molemminpuolisella allekirjoituksella. Jos myyjä on lähettänyt tarjouksen, sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Mikäli ostaja tekee tilauksen puhelimitse tai sähköisesti ilman tarjousta, sopimus syntyy, kun myyjä lähettää tilauksesta kirjallisen tilausvahvistuksen taikka toimittaa tavaran ilman tilausvahvistusta
.

 

 

 

3. TOIMITUSAIKA
Ellei toisin ole sovittu, alkaa toimitusaika siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen solmimispäivä b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupa ilmoituksen saapumisesta myyjälle c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

 

 

 

 

 

4. TAVARAN OMINAISUUDET
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja itse antamiensa tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 

 

 

5. TAKUU
Myydylle tuotteelle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin ole sovittu

 

 

 

6. VAHINGONKORVAUS
Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta rajoittuu ostajan maksamaan kauppahintaan. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuvista

 

välillisistä vahingoista.

 

 

 

 

 

7. MAKSUAIKA
Ellei maksuehdoista toisin ole sovittu, on maksuaika käteisasiakkaille heti netto ja tiliasiakkaille 14 pv netto.

 

 

 

8. KAUPPAHINNAN TARKISTAMINEN
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli lakisääteiset maksut kuten verot ja tullit muuttuvat ennen toimituspäivää.

 

 

 

 

 

9. VIIVÄSTYSKORKO
Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 

 

 

 

 

10. REKLAMAATIO
Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, tulee ostajan ilmoittaa siitä myyjälle 7 vrk kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus päättää toimenpiteistä virheen korjaamiseksi.

 

 

 

 

 

11. PALAUTUKSET
Ostajalla on oikeus palauttaa toimitettuja tuotteita vain, mikäli asiasta on etukäteen kirjallisesti sovittu. Hän ei ole oikeutettu palauttamaan hänelle varta vasten tilattuja tavaroita. Mikäli palautuksesta sovitaan ja syy ei ole myyjässä, on myyjä oikeutettu veloittamaan palautuksesta syntyvät suorat kulut sekä seuraavat käsittelykulut: 1-14 vrk sisällä toimituksesta palautetut: 10 % tavaran arvosta, 15-30 vrk sisällä toimituksesta palautetut: 20 % tavaran arvosta. Mikäli toimituksesta on kulunut yli 31 vrk emme käsittele palautuksia. Palautettavien tuotteiden tulee olla uudelleentoimituskelpoisia ja alkuperäisissä pakkauksissa. Takuukäsittelyyn palautettavien tuotteiden mukana tulee seurata täytetty palautus-reklamaatiolomake.

 

 

 

12. PAKKAUSMATERIAALIT
Toimituksissa käytetyistä pakkaustarvikkeista veloitamme kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

 

 

 

 

 

13. TOIMITUSMAKSUT

 

 

 

Myyjällä on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan toimitusmaksuja, kuten pientoimitus, -pienlaskutus, paperilasku-, jälkivaatimus-, ennakko- ja pikatoimitusmaksuja.

 
 

14. TOIMITUSEHDOT
NOL-noudettavana lähettäjältä ja FCA-vapaasti rahdinkuljettajalla, ostaja vastaa rahdista ja mahdollisesta kuljetusreklamaatiosta. TOP toimitettuna perille, myyjä vastaa rahdista ja mahdollisista kuljetusreklamaatioista. Reklamointiaika rahdinkuljettajalle on tiekuljetussopimuslain mukaisesti 7 vrk. Noudatamme Finnterms 2001. Ellei asiakkaalle erikseen tilattuja tuotteita noudeta 14 päivän kuluessa, on myyjällä oikeus laskuttaa asiakasta tuotteista.

 

 

 

 

 

15. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei toisin ole sovittu. Vaaranvastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara on annettu itsenäisen tavarankuljettajan haltuun tai mikäli ostaja noutaa tavaran itse, kun ostaja on ottanut tavaran haltuunsa.

 

 

 

16. ILMOITUKSET
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

 

 

 

17. FORCE MAJEURE
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta Force Majeure -esteen sattuessa.

 

 

 

 

 

18. ERIMIELISYYDET
Näiden myyntiehtojen tulkitsemisesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä keskuskauppakamarin nimeämästä välimiehestä ja välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä.

 

 

 

Viimeksi katsottu